Opbouw van een coaching

  • Aanmelding: telefonisch of per mail
  • Kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind
  • Intake gesprek met ouder(s)
  • Coachsessies: Tussenevaluaties na iedere 3 sessies
  • Eindgesprek en afsluiting

Waar vindt de coaching plaats?

De coaching vindt plaats in mijn praktijk aan huis óf ik kan langs komen.
Voor afstanden buiten de regio van 20 km breng ik € 0,19 per km in rekening.

Tarieven

Kennismakingsgesprek: Gratis
Intake (60 minuten): € 60,00
Coachsessie/Consult (60 minuten): € 75,00
Evaluatie- eindgesprek: € 60,00
Telefonisch consult:€ 30,00
Ouderconsult:€ 75,00

Annuleren van een afspraak:

De afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.

Vergoeding

In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wel zijn er mogelijkheden om de kosten te declareren uit een PGB.